АП мениджмънт груп ООД започна изпълнение на проект по процедура BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “

В началото на месец Юли 2023 г. АП мениджмънт груп ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

В проекта са предвидени създаване на онлайн магазин и маркетинг в социални медии, които да допринесат за допълнителна цифровизация на процесите в АП мениджмънт груп ООД.

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът е на стойност 20 000,00 лв., които са изцяло финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост.